Tenyésztési program

Kérelem Állami elismertségre

A Hungaria Cane Corso Club ezúton kérvényezi a cane corso fajta gondozására jogosító állami elismertséget.

Székhelye: 2471 Baracska Aradi utca 33
Képviselője: Margitán Beáta ( 2014 Június 15-óta mellékelve bírósági érkeztetés a székhely, és személyváltozásról )
A klub jelenlegi taglétszáma: 54 fő
A tenyészteni kívánt fajta: Cane Corso

A nyilvántartott élő egyedek száma jelenleg: 64 db

Az egyedekről a kérelmező a nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek tenyésztőjének nevét és az ebek tartási helyét (mellékletben)

Az Egyesület személyi feltételének biztosítására tenyésztésvezetőt alkalmaz.

Adatai:
Név: Fehér Andrea (szül.hely, idő: Gyöngyös, 1980.11.24., anyja neve: Huszár Mária)
Iskolai végzettsége: okleveles kynológus
Tárgyi feltételek feltüntetése:
Székhely: 2471 Baracska, Aradi u. 33.

  • számítógép,
  • nyomtató,
  • chip leolvasó,
  • kiállítási asztal

Mellékletek:

a) a kinológiai szövetséggel egyeztetett, bélyegző lenyomattal ellátott származási igazolás minta, vagy a nyilatkozat a kinológiai szövetség által rendszeresített, ajánlott származásigazolás nyomtatvány használatáról;

b) a származási igazolás aláírására jogosult személy aláírásmintáját;

c) az elfogadott alapszabály hiteles másolata;

d) a bírósági érkeztetés személy és székhelyváltoztatásról valamint alapszabály módosításról készült másolata

e) a tenyésztésvezető jelen jogszabályban előírt felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolata;

f ) a kinológiai szövetség igazolása a tagsági jogviszony fennállásáról,

g) a fajtánkénti tenyésztési programot, nyomtatott és elektronikus elektronikus formában

e) jegyzőkönyv másolat a 2014.06.15. rendkívüli közgyűlésről a vezetőség lemondása, új vezetőség választása ill. alapszabály és tenyésztési program módosítás miatt